Kwaliteit


Hoe borgen wij onze kwaliteit?

Kwaliteitswet:
-Wij zijn aangesloten bij de WKKGZ. Cliënten hebben toegang tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie.
-Wij documenteren VIM meldingen binnen ons eigen, goed beveiligde, ECD.
-Elke medewerker is in bezit van een actuele VOG.
-Wij rapporteren dagelijks in ons ECD. Desgewenst, en met toestemming van de cliënt, kunnen derden uitgenodigd worden mee te kijken (cliëntvertegenwoordigers, behandelaars, cliënten zelf etc.).
-3-maandelijks maken wij een voortgangsrapportage. Wij sluiten desgewenst aan bij MDO’s/IOP’s of leveren de verslaglegging ruim van tevoren aan.
-Wij beschikken over een bedrijfs en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Omdat wij cliënten ook vervoeren beschikken wij ook over een inzittendenverzekering.

Gekwalificeerd personeel:
-Wij werken uitsluitend met, of onder direct toezicht van, gekwalificeerd personeel. Personeel heeft een relevante opleiding op minimaal MBO4 niveau afgerond en heeft ruime ervaring met de LVB doelgroep. Personeel houdt de laatste  ontwikkelingen bij met betrekking tot de gehandicaptenzorg, dagbesteding, de LVB doelgroep en de methodiek ‘Ervaringsleren’ en draagt er middels scholing en/of zelfstudie zorg voor dat hij/zij te allen tijde bekwaam is.

Ruimten:
-Onze 2 ruimtes zijn gelegen in kantoorpand het Cwartier gelegen aan de Beekstraat 54 in Weert. Het Cwartier voldoet aan alle wettelijke bouwkundige, technische en veiligheidseisen.

Privacy:
-Virtus Zorg & Ondersteuning hanteert een eigen privacyreglement. Een kopie van dit reglement wordt verstrekt tijdens de intake. Digitale gegevens in ons ECD zijn goed beveiligd en kunnen geanonimiseerd worden.

Klachtenregeling:
-Virtus Zorg & Ondersteuning wijst de deelnemers (tijdens intake en in de vrij toegankelijke informatieklapper) zowel op de klachtenregeling van de organisaties voor wie werkzaamheden verricht worden, alsmede op de eigen klachtenregeling in samenwerking met Quasir.

Huisregels en medezeggenschap:
-Virtus Zorg & Ondersteuning maakt huisregels en afspraken altijd in samenspraak met de deelnemers. In het kader van Ervaringsleren worden dagelijks groepsgesprekken gevoerd. 1 x per maand worden de huisregels, afspraken, aanbod en tevredenheid besproken met de deelnemers en waar nodig aangepast. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt die als bijlage in het ECD opgeslagen worden.